Akademia e Drejtësisë

Të gjitha materialet janë pronë e Akademisë së Drejtësisë dhe nuk mund të kopjohen, shpërndahen apo përdoren për asnjë qellim pa lejen e shkruar nga Drejtori i AD-së

 

Identifikohu për ILIAS


* Obligative  

Regjistrim për llogari të re

Marrëveshja me Shfrytëzuesin